Föräldrar uppmuntras hålla barnen hemma – akut vikariebrist på svenskspråkiga daghem i Vanda

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är hårt ansatt i Vanda. Föräldrar till barn i Håkansböle daghem uppmanas hitta andra lösningar än småbarnspedagogik för slutet av veckan medan Trollbo och Dickursby daghem är öppna kortare tider än normalt.

Vikariebristen inom småbarnspedagogiken gäller i hela huvudstadsregionen och är i sig inte ny, men läget verkar ha försämrats under pandemin.
18.03.2022 06:00
Den redan pressade småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen drabbas nu av både sjukdomsbortfall och vikariebrist. I Vanda har daghemsföreståndare vridit och vänt för att få situationen att gå ihop. I Håkansböle har situationen blivit extra svår.
– Daghemmet är inte stängt men vi uppmuntrar föräldrar att i mån av möjlighet hålla barnen hemma, säger Anders Vikström, direktör för svenskspråkig service i Vanda.
Föräldrarna behöver inte betala för de dagar barnen är hemma, förutsatt att barnen är hemma utifrån småbarnspedagogikens önskan, säger Anders Vikström.
Beslutet gäller onsdag till fredag. Vanligtvis jobbar fem personer vid daghemmet, men den här veckan har de varit tre till följd av sjukdomsbortfall och vikariebrist.
– Det här är första gången den här vintern som vi måste göra så här i Håkansböle, säger Lena Karlsson, chef för småbarnspedagogiken i Vanda.
Också på andra håll inom den svenskspråkiga verksamheten är läget ansträngt. Vid Trollebo daghem och Dickursby daghem har man varit tvungen att se över åtminstone en del av öppettiderna på grund av personalbrist.
Det är bland annat coronaviruset som för tillfället ställer till problem. Många barn är friska medan personal insjuknar. När man försöker få tag på ersättande personal uppstår problem:
– Egentligen har vi inte så stor brist på ordinarie behörig personal. Den stora krisen är att vi inte får tag på vikarier, säger Vikström.
Staden har haft svårt att hittat vikarier både via stadens kanaler och via bemanningsföretaget Seure som man anlitar.

Små enheter extra utsatta

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är speciellt utsatt eftersom enheterna är små. I till exempel Håkansböle går 30 barn och fem personer jobbar inom personalen. Vid Trollebo, som förkortat öppettiderna, jobbar åtta personer med 47 barn.
Så fort någon är borta så märks det, säger Anders Vikström.
– Håkansböle daghem är en liten enhet. Om två är borta och vi inte hittar någon vikarie över huvud taget så påverkar det genast enheten kraftigt.
Också inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken råder det brist på personal, men eftersom enheterna är större är det lättare att flytta anställda eller slå ihop grupper.
Hur nästa vecka kommer att se ut på de svenskspråkiga daghemmen i Vanda är ännu oklart. Vi tar en dag och en vecka i sänder, förklarar Lena Karlsson.

Situationen har blivit svårare under pandemin

Vikariebristen inom småbarnspedagogiken gäller hela i huvudstadsregionen och är i sig inte ny, men både Lena Karlsson och Anders Vikström upplever att vikariebristen blivit mer påtaglig under pandemin.
– Det har blivit värre under de senaste par åren. Tidigare har Seure hittat vikarier men nu hittar de inte några och inte vi heller, säger Vikström.
Han uppger att det är svårt att hitta både tillfälliga vikarier och vikarier som ersätter behörig personal.
– Nu har vi ett antal personer som är på moderskapsledighet. Vi har inte hittat behöriga vikarier för dem alla eller ens vikarier över huvud taget för dem, säger han.
Han uppger att man också haft svårt att få sökande till tjänster. En del har staden lyckats fylla medan andra varit svårare.
– Vi har tjänster som vi haft ute i över ett år – med noll sökande, säger han.
– Vi är nog lite i panik. Med bondförnuft har vi försökt hitta alla möjliga lösningar. Vi har bland annat haft kontakt med Sydkustens landskapsförbund. De har en satsning inom andra stadiet och försöker få flera att söka till den här branschen och göra reklam för branschen.

Yrkets positiva sidor hamnar i skymundan

Anders Vikström efterlyser mer synlighet för branschens goda sidor.
– Tyvärr är det alltid bristen på personal som lyfts fram vilket ger en negativ bild av hela branschen. Vi borde vara bättre på att lyfta fram allt det fina som finns i branschen.

Man skulle ju kunna tänka sig att flera skulle söka sig till branschen när det finns jobb?

– Man tycker ju det – sök hit så får du garanterat jobb. Det här är ju inte bara ett problem för Vanda utan vi samarbetar över kommungränserna och försöker tillsammans jobba för att hitta lösningar.

ANDRA LÄSER