Det räcker inte med att byta ut kolet mot trä eller något annat brännbart eftersom förbränningen är en del av problemet

”Vi vet att vi ska minska drastiskt vårt beroende av fossila bränslen, men inte exakt vad som ska komma i stället. Det skapar oro och nervositet."

Klimatförändringen kan bromsas, men det krävs samhälleliga omställningar. Problemet är att alla stora omställningar är osäkra. Vi vet att vi ska minska drastiskt vårt beroende av fossila bränslen, men inte exakt vad som ska komma i stället. Det skapar oro och nervositet. Det är få förunnat att förhålla sig till osäkerheten som Too-ticki ”Allt är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig”.
ANDRA LÄSER