En av musikhistoriens mest ryktbara pianister får sent erkännande som visionär tonsättare när Marc-André Hamelin ger ut Samuil Feinbergs första sex pianosonater

Den ryske pianisten Samuil Feinbergs livsgärning har samtidigt hyllats och fallit i total glömska. Som uttolkare blev han mytomspunnen, men först ett sekel efter att ha komponerat sina mest banbrytande verk har de hittat till de stora konsertestraderna världen över. Marc-André Hamelin släpper sin skiva med Feinbergs första sex pianosonater och en betydelsefull musikhistorisk pusselbit faller äntligen på plats.

Samuil Feinberg var en beryktad pianist på sin tid, men väntar på att återupptäckas som tonsättare. Hans sjätte pianosonat lovordades bland kritiker, som bland annat frågade sig om det inte är Feinberg i större utsträckning än Stravinsky som leder pianokonsten framåt.
11.03.2020 06:15 UPPDATERAD 11.03.2020 13:21
När historia skrivs finns det alltid anledning att fundera över om det verkligen är rättfärdigat att vissa namn överskuggas av de klarast lysande stjärnorna. I musikhistorieskrivningen är det sedan länge känt att de avantgardistiska och modernistiska strömningarna som blomstrade under tidigt 1900-tal i Ryssland – och även under Sovjetunionens första turbulenta år – mötte kraftigt motstånd från den nya härskande klassen. Musiken skulle anpassas till kraven på socialistisk realism, och det är mot bakgrund av dessa omständigheter vi bör förstå hur en så pass tongivande profil som Samuil Feinberg kunde vara å ena sidan respekterad som pianist, å andra sidan osynliggjord som tonsättare.

ANDRA LÄSER