Nyländska coronagruppen: Förläng restriktionerna

De begränsningar som gäller för utrymmen, offentliga tillställningar och allmänna möten är nödvändiga med tanke på smittläget. Det anser den regionala samordningsgruppen i Nyland som föreslår att restriktionerna förlängs.

Den regionala coronasamordningsgruppen har befogenhet att utfärda restriktioner för simhallar, som den i Backasbrinkens idrottscenter i Helsingfors.
I Nyland är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna möten inomhus fram till den 17 januari. Dessutom är vissa lokaler, till exempel gym och simhallar, stängda fram till den 10 januari.
Det är inte länge nog, anser den regionala coronasamordningsgruppen i Nyland. Gruppen rekommenderar att Regionförvaltningsverket i södra Finland förlänger restriktionerna med två veckor.
Däremot ska begränsningarna inte gälla personer födda 2003 eller senare, anser gruppen, som dessutom rekommenderar att simhallar ska få användas av personer som har särskilda simkort.
Samordningsgruppen motiverar de fortsatta begränsningarna med att vårdens bärkraft är i fara, smittspårningen i huvudstadsregionen ligger efter och att testningen är kraftigt överbelastad.
Enligt chefsöverläkare Veli-Matti Ulander vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, finns det inga tecken på att situationen skulle lätta åtminstone under de närmaste veckorna.
"Den kraftiga ökningen av antalet smittfall medför nu en allvarlig utmaning inte bara inom hälso- och sjukvårdssektorn, utan också inom andra sektorer som är centrala med tanke på samhällets funktion. Därför är dessa begränsningsåtgärder nödvändiga i denna situation”, säger Ulander i ett pressmeddelande.
Gruppen understryker också vikten av att höja vaccinationstäckningen, undvika kontakter och använda munskydd.

ANDRA LÄSER