Kulturfonden donerar en miljon till Hanken

Svenska handelshögskolans insamlingskampanj Räkna med Hanken får ytterligare en miljondonation från Svenska kulturfonden.

Svenska kulturfonden donerar 1 miljon euro till Svenska handelshögskolans insamlingskampanj Räkna med Hanken. Donationen innebär att kampanjens totala insamlade belopp nu är drygt 2,8 miljoner euro.
Svenska kulturfonden donerar 1 miljon euro till Svenska handelshögskolans insamlingskampanj Räkna med Hanken. Donationen innebär att kampanjens totala insamlade belopp nu är drygt 2,8 miljoner euro.
"Det här är vårt sätt att visa hur viktig universitetsutbildning och forskning är för det svenska i Finland. Att delta i insamlingen är ett sätt för oss att använda Kulturfondens pengar effektivt", säger Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander i ett pressmeddelande.
Kampanjen Räkna med Hanken pågår till 30 juni 2022. De insamlade medlen ska användas för att stärka Hankens position som Finlands enda självständiga handelshögskola.
"Svenska kulturfondens donation till Hanken är av stor betydelse och vi är djupt tacksamma. Donationen stärker forskningen och den svenskspråkiga utbildningen och är ett viktigt ställningstagande", säger Hankens rektor Karen Spens.
ANDRA LÄSER