Malmgård i norra Helsingfors ska bli fräscht och få 2 000 nyinflyttade

På 1980-talet var Malmgård hett när den kända arkitekten Ralph Erskine byggde ett kvarter här. Nu satsar staden på området, som fram till 2035 ska ha en tredjedel fler bostäder.

Malmgård är ovanligt på så vis att järnvägsstationen ligger inne i en tunnel. De två låga tegelbyggnaderna i förgrunden existerar, medan de andra husen är ett förslag. Kuberna på de två högsta husen är tänkta att innehålla bastur och maskinrum. Träboxarna på bägge sidorna av trappan är hissar ner till stationen.

Malmgårds underjordiska tågstation ska piffas upp. Under onsdagen presenterade staden det förslag som gick segrande ur en planeringstävling för grönområdet Gårdsskogen, där stationen ligger.

Ovanpå stationen och längs med Gårdsskogens kanter vill staden bygga hem åt så många som upp emot 2 000 nya invånare. Det vinnande bidraget kommer från arkitektbyrån Arco och heter Latvus, som betyder trädkrona.

– Vi har gjort lekfulla fasader. Det syns i fönsterdispositionen, materialvalet och massorna. Byggnaderna vrider och vänder på sig och är mångsidiga, säger arkitekten och delägaren Tom Cederqvist.

På 1980-talet ritade den brittiskfödda arkitekten Ralph Erskine ett kvarter söder om Gårdsskogen. Kvarteret har också fungerat som inspiration för Arco.

– Erskine använde olika material, som tegel- och träytor. Det är kanske inte mode just nu. Vi har gjort en modern tolkning av det här. Vi har också använt trä och tegel som material.

Järnvägen till Malmgård går i dag under Gårdsskogen. Området ägs av fastighetsbolaget Sponda.

Om staden går vidare med alla förslag i Latvus, skulle en tredjedel av de nya husen byggas med trästomme.

– Malmgård kunde bli ett pilotprojekt för träbyggande i Helsingfors, säger Cederqvist.

Malmgård

Har cirka 9 000 invånare och ligger bredvid ringbanan i norra Helsingfors.

En stor del av husen byggdes på 1980-talet.

Norr om Malmgård byggs en ny stadsdel i trä som heter Hongasmossa.

Har motionsleder längs Rutiån och motionstrappan vid Malmgårdstoppen renoverades i fjol.

Husen i Malmgård karaktäriseras av arkitekten Ralph Erskines terrass- och radhuskvarter som ligger söder om järnvägsstationen.

Själva stationen ligger i en tunnel under det skogsbevuxna berget Gårdsskogen.

Malmgård är ett av Helsingfors så kallat stadsförnyelseprojekt.

Man jobbar med positiv särbehandling och mot segregering.

Här ska byggas en tredjedel fler bostäder fram till 2035.

Investeringar i offentliga platser och byggnader görs för att öka välfärden och göra området mera lockande.

"Fint och spännande område"

I planeringstävlingen deltog fyra arkitektbyråer. De skulle presentera en vision om hur det går att bygga nytt tillsammans med existerande hus och få med Gårdsskogen i den här helheten. Samtidigt skulle fotgängarförbindelserna förbättras. Marken ägs av fastighetsbolaget Sponda.

– Malmgård är ett fint och spännande område, men det skulle behöva piggas upp. Det har i princip ett centrum runt järnvägsstationen, men det finns knappt några byggnader där. Därför är idén att bygga nya bostäder och service där. Samtidigt ska det bli lättare att använda den befintliga skogen, säger Cederqvist.

Här är det vinnande förslaget på hur Gårdsskogen kunde byggas ut.

För att komma till skogen nu måste man gå omvägar från stationen. Det underlättas framöver med trappor och hissar.

Den planerade mängden byggrätt i Gårdsskogen är betydande, det är frågan om över 100 000 kvadratmeter. Byggandet sker främst vid skogskanterna längs med Malmgårdsvägen, Gårdsskogsvägen och Rukkilastigen.

När invånarna fick säga sin åsikt var en del kritiska till att det byggs i Gårdsskogen. Budskapet var att om det byggs, uppför då så låga hus som möjligt och gör så att skogen inte bara blir några fås innergård.

– Vi har gjort lekfulla fasader, säger Tom Cederqvist.

Tom Cederqvist konstaterar att Latvus ser till att skogen skymtar fram mellan husen i skogsbrynet.

– Vår idé går ut på att vi bygger ut de delar som ligger bredvid vägen. Byggnadskropparna är placerade så att man ser in mot skogen från alla håll.

I förslaget byggs också gångbroar i trä på en del av stigarna i skogen.

– Det är för att man snabbt ska kunna ta sig genom skogen utan att förstöra växtligheten.

De högsta husen i Gårdsskogen kan bli åtta våningar höga. Men i förslaget finns också en hel del radhus med två våningar. Ungefär 4 500 kvadratmeter byggrätt skulle vara vikta för ett daghem, butiker och annan service.

Området skulle också få fyra parkeringshus. Men Tom Cederqvist tänker sig att de också kan byggas om så att man får plats med både parkering och exempelvis små verkstäder eller rum för att distansarbeta i.

Helsingfors stad går vidare med planeringen av Gårdsskogen i början av 2023.

Man tänker sig gångbroar i trä så att invånarna snabbt ska kunna ta sig genom skogen.
Så här ser ett av Ralph Erskines hus i Malmgård ut.
ANDRA LÄSER