Ingen influensavåg i sikte i år heller – men hur det blir är svårt att förutse

Influensafallen är få ute i världen just nu, och i Finland förekommer de knappt alls. Men influensavirusen finns i omlopp. Ta influensavaccin, för det hindrar även coronasmitta, säger läkare.

Även om influensan ligger lågt i Finland just nu är det svårt att veta hur läget utvecklar sig när restriktionerna så småningom lättas upp.
10.08.2021 07:30 UPPDATERAD 10.08.2021 07:33
Kommer det alls en influensavåg i vinter?
De senaste veckorna har inga influensafall registrerats i Finland.
–  Vi följer med särskilt intresse läget i Australien och Nya Zeeland. Normalt borde de vara mitt i influensasäsongen, men nu har de bara enstaka fall, säger Niina Ikonen, specialist vid Institutet för hälsa och välfärd.
Under den förra säsongen, med alla coronarestriktionerna, registrerades endast 51 fall av influensa i Finland. Tidigare har fallen kunnat vara tiotusentals.
Om det blir lika lugnt denna vinter vet man inte med säkerhet, säger Ikonen.
Visserligen är det en global tendens att fallen av influensavirus och andra virus som drabbar andningsvägarna har minskat betydligt under pandemitiden. Men virusen finns nog kvar.
–  Vi får se hur det går då vi lättar på restriktionerna och folk börjar resa mera igen. Kommer influensaepidemierna då?

"Speciella tider"

Niina Ikonen säger att flera länder under coronapandemin har testat aktivt även för andra virus som drabbar andningsvägarna. Trots det har influensafallen varit få.
I Kina har influensafallen varit något fler än på många andra håll, men även där har läget varit lugnt jämfört med förut.
–  Men både A- och B-influensa cirkulerar nog i världen, även om förekomsten har minskat mycket. Fallen av rhinovirus, som orsakar vanlig influensa, har också minskat under coronatiden, men inte lika mycket som andra virusinfektioner, säger Ikonen.
Hon konstaterar att rhinoviruset före coronatiden normalt var det virus som först spred sig när eleverna återvände till skolorna på hösten.
–  Hur det blir nu är svårt att förutspå. Det är så speciella tider.

Förbättrad handhygien hindrar smittspridning

Vid Åbo universitetscentralsjukhus säger överläkare Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar, att man inte haft ett enda influensafall den senaste tiden.
– Jag kan inte ens minnas när vi hade det senaste fallet. Det är det enda goda som coronaepidemin fört med sig. Däremot har vi nog haft en del fall av andra virus som drabbar andningsorganen.
Rintala menar att det i första hand är den förbättrade handhygienen under coronatiden som håller influensavirusen stången.
Dessutom har folk lärt sig att inte hosta mot andra, och att inte ta sig till jobbet eller röra sig bland andra människor när de själva är krassliga. Restriktionerna i samhället har förstås också spelat in.
Esa Rintala konstaterar att det låga antalet influensafall är ett globalt fenomen – ett fenomen som han hoppas att ska hålla i sig.
Den förbättrade handhygienen håller influensavirusen stången.

"Viktigt ta influensavaccin"

Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, konstaterar ändå att det så småningom är dags att förbereda sig för den så kallade säsongsinfluensan.
På grund av coronarestriktionerna kom säsongsinfluensan inte i våras, men då restriktionerna lättas skapar det möjligheter för säsongsinfluensan att sprida sig. Tills vidare är det ändå oklart när det kommer att ske. Vaccineringen mot säsongsinfluensan inleds i allmänhet i slutet av oktober.
– Det är viktigt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan i år, inte minst på grund av coronapandemin. Det har också visat sig att influensavaccinet lindrar coronavirusinfektionen och minskar komplikationerna, säger hon.
Enligt henne påminner årets situation om det som skedde i fjol efter semestrarna. Folk har slarvat med munskydden och det syns i att även andra virus sprider sig, till exempel rhinovirus och adenovirus som orsakar vanlig influensa.
– Vi vet inte exakt vilka vanliga luftvägsvirus som sprider sig i befolkningen just nu, eftersom vi testar endast de allvarliga fallen. Har man förkylningssymtom ska man alltid först gå på coronatest.
Enligt Eeva Ruotsalaine<b>n</b>, biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det dags att förbereda sig för den så kallade säsongsinfluensan.

ANDRA LÄSER