Tre av tio lärare behandlas illa på jobbet

Många lärare upplever att de behandlas illa eller osakligt i arbetslivet, visar en ny studie som Finlands svenska lärarförbund har gjort tillsammans med Åbo Akademi. Osakligheter och illabehandling upplevs bland annat i kontakt med myndigheter och föräldrar.

I studien uppger speciallärare i högre grad än klass- eller ämneslärarna att de möter osakligt beteende från andra vuxna. FSL:s ordförande Inger Damlin är bekymrad över utvecklingen.
12.11.2021 05:00
”I en klass är stämningen så dålig att när man ställer frågor så markerar inte en enda elev, en del sitter och hånflinar”.
”Tuff föräldrakontakt, alltid vill inte föräldrar samarbeta”.
”En elev slog och sparkade på mig”.
Det här är exempel på svar av lärare i en undersökning som Finlands svenska lärarförbund (FSL), har gjort tillsammans med Åbo Akademi.
Undersökningen visar att ungefär tre av tio lärare får utstå osakligt bemötande och illabehandling på jobbet.
– Lärare kämpar med att orka med arbetet. Om man kopplar ihop det här med att sex av tio lärare tänkt på att byta jobb, så vi får snart lärarbrist om inget görs, säger Inger Damlin, ordförande för FSL.

Så var gruppen som undersöktes utformad

Antal: 170-200 lärare.
Könsfördelning: 79 procent kvinnor, 19 procent män.
Arbetsplats: 62 procent lågstadielärare, 18 procent högstadielärare och30 procent gymnasielärare.
Kommun: 56 procent från Helsingfors, 13 procent från Raseborg och 31 från Åbo.
Yrkesroll: 41 procent klasslärare, 44 procent ämneslärare, 10 procent speciallärare, 4 procent studiehandledare
Arbetsavtal: 79 procent tillsvidareanställning, 21 procent visstidsanställning.
Arbetstid: 95 procent heltid, 5 procent deltid.
Enligt förbundet kompenserar positiva faktorer som stärker välbefinnandet, till exempel en hanterbar arbetsmängd eller stöd från kollegor, inte illabehandlingens påverkan på läraren.
Ungefär 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo, deltog i undersökningen.
Studien utfördes genom att lärarna fick svara på en bakgrundsenkät, varefter de via en mobilapp fick ta ställning till olika påståenden flera gånger per dag under ett par veckors tid.
Osakligheter och illabehandling förekommer till exempel i kontakten med elever, vårdnadshavare och myndigheter.
– Som fackförbund blir vi ofta anklagade för att gnälla men det här är snarare mer som ett rop på hjälp. Att man upplever mer våld än tidigare är inget som är unikt för lärare, men vi jobbar med vår framtid. Om inget görs så riskerar vi utbildningen, säger Damlin.
Hon poängterar vikten av att inte lämna lärare ensamma med sina problem.
– Det räcker inte med anmälan till arbetarskydd, säger Damlin.

Speciallärare speciellt utsatta

I studien uppger speciallärare i högre grad än klass- eller ämneslärarna att de möter osakligt beteende från andra vuxna.
Tidigare analyser av samma datamaterial har också visat att bara en av tio lärare som deltog i undersökningen ansåg att de under en typisk arbetsvecka kunde jobba i en lagom takt förra läsåret.
– Det är inget som skrämmer mig. Lite nervös är jag när det handlar om att ta kontakt med föräldrarna, men då får man ta en professionell roll och komma ihåg att det inte nödvändigtvis är personligt, säger en speciallärarstuderande till SPT.
Studien visar också att längre arbetserfarenhet gör det lättare för en lärare att hantera oväntade arbetsuppgifter, vilket 40 procent av respondenterna uppgav att ofta hände under våren 2021.

ANDRA LÄSER