Insändare: Varför är den högutbildade kvinnans euro 73 cent?

17.03.2023 09:01
Helsingin Sanomat (9.3) tar upp löneskillnader mellan könen. Ur artikeln framgår att löneskillnaden mellan könen för den tiondel som förtjänar mest är hög. Medianårslönen för män 2021 var enligt artikeln 70 246 euro och för kvinnor endast 51 356 euro. Vad beror detta på?
De flesta män som tillhör denna kategori är säkert högutbildade, men också de flesta kvinnorna. I dagens läge har kvinnor högre utbildning än män. Varför placerar sig kvinnorna så dåligt i de högsta inkomstklasserna? Beror det här på att kvinnorna föder barn och stannar hemma för att sköta dem? Eller beror det på att kvinnor fortfarande sköter en större del av det oavlönade hemarbetet? Eller beror det på att kvinnor söker sig till kvinnodominerade branscher? Var finns det forskning kring detta ämne?
Många högutbildade kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn bland annat därför att det som offentligt anställd oftast är lättare att kombinera arbete och familj. Men det här kan inte vara hela sanningen. Det finns många duktiga flickor med höga avgångsbetyg från gymnasiet. Var placerar sig dessa?
Carola Bäckström, Vanda

ANDRA LÄSER