Kroppen i förändring skapar poetiska visioner

Karolina Ginman tar kontakt med två orangea och lysande klumpar i soloverket Fluvial.

Medan publiken hittar fram till sina sittplatser låter Karolina Ginman sin tunga styra rörelsen i Fluvial.
28.03.2022 09:40 UPPDATERAD 28.03.2022 10:48

ANDRA LÄSER