Hundratusentals finländare har inte vaccinerat sig mot covid-19 – ”Inte klokt skuldbelägga dem”

Vaccinationskampanjerna har avslutats och de tillfälliga vaccinationsstationerna har stängt. Fortfarande är ändå hundratusentals finländare ovaccinerade mot covid-19. – De ovaccinerade utgör inget hot mot den övriga befolkningen, säger Asko Järvinen.

Ingen vinner på att bygga upp en motsättning mellan ovaccinerade och vaccinerade, säger infektionsläkaren Asko Järvinen.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
28.01.2023 05:01 UPPDATERAD 28.01.2023 14:54
På måndag klockan 16 stänger vaccinationsstationen på Busholmen i Helsingfors för gott. Då har stationen i magasinsbyggnaden vid Stillahavsgatan 6 bidragit till att flera hundratusen helsingforsare har fått totalt drygt 1,5 miljoner doser coronavaccin.
Fortfarande är många helsingforsare ändå ovaccinerade. Statistiken som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller visar att några tiotusen vuxna huvudstadsbor inte har vaccinerat sig mot covid-19. En exakt siffra är svår att ange, i och med att det till exempel skett inflyttning och utflyttning under den tre år långa pandemin.  
I hela landet är gruppen vuxna ovaccinerade drygt 400 000 personer.
Hur ska man då se på de ovaccinerade? Är det något att oroa sig för att så många inte skyddat sig med vaccin?
Nej, anser infektionsläkaren Asko Järvinen, överläkare vid HUS-sammanslutningen, specialistvården i Nyland.
– De ovaccinerade utgör inget hot mot den övriga befolkningen, trots att många kan känna så. Det har att göra med att man också på politiskt håll i ett tidigare skede av pandemin lät förstå att vaccinen kan stoppa pandemin.
Man inte ändå inte förhindra pandemin genom att vaccinera, säger Järvinen. Vaccinen minskar smittosamheten med kring 50 procent och endast för några få månader. Därför insjuknar också vaccinerade, säger Järvinen.
De ovaccinerade har också ofta ett skydd mot covid-19.
– Vi vet inte hur många av de ovaccinerade som haft corona. Speciellt i Helsingforsregionen är andelen ovaccinerade som haft covid-19 stor. De har ett rätt bra skydd mot svår sjukdom, säger Järvinen.
Det är inte heller bra att skuldbelägga de ovaccinerade.
– Ingen vinner på den motsättningen.
För en enskild ovaccinerad kan covid-19 utgöra ett hot, även om den ovaccinerade själv inte är ett hot för resten av samhället. Det gäller framför allt ju äldre man är och man tillhör en riskgrupp. Här ska man följa THL:s rekommendationer och ta de vaccindoser som rekommenderas åt en, säger Järvinen.
Järvinen tror att det värsta i pandemin ligger bakom oss. De nya varianter som det rapporterats om under den senaste tiden har inte lett till fler sjukhusintagningar i Finland, utan trenden är nedåtgående. Krakenvarianten som nu är allmän i USA har inte heller lett till ökat sjukhusbehov. Äldre tas in på sjukhus som under andra infektionsepidemier, säger Järvinen.
– Min bild är att slutspurten i pandemin är förbi. I slutet av en pandemi kommer de flesta dödsfallen, säger Järvinen och hänvisar till de många dödsfallen i slutet av 2022.

Coronavaccination i Helsingfors

Från och med februari vaccineras helsingforsare bara på hälsostationerna. De temporära vaccinationscentralerna har då stängts.
För att låta vaccinera sig behöver man boka tid. Det kan man till exempelvis göra på maisa.fi.
Helsingfors vaccinerar mot covid-19 enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd har gett.

ANDRA LÄSER