Nu ska spelmissbruk förebyggas på svenska – men det lönar sig inte att säga "sluta spela!"

Ett svenskspråkigt projekt med målet att förebygga spelmissbruk gör entré i Svenskfinland. Projektet som heter Spelkunskap riktar sig till barn och unga i grundskolan och tangerar också andra digitala miljöer än spelen, eftersom livet ju är digitalt.

En majoritet av barn och unga spelar digitala spel åtminstone någon gång varje vecka, och så gott som alla är uppkopplade stora delar av sin vakna tid.
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyts projekt Spelkunskap står i startgroparna att dra i gång sin verksamhet i Svenskfinland. Projektet handlar om fostrande och förebyggande arbete riktat till barn och unga när det gäller spel, och livet i den digitala verkligheten.
– Den verkliga och digitala verkligheten borde gå hand i hand. Spelkunskap handlar om att vi lär oss att ta hand om oss själva och komma ihåg att det finns ett liv utanför spelet, säger Annukka Såltin, utbildningsplanerare på Ehyt.

Många unga spelar

Bara cirka två procent av unga i åldrarna mellan 10–19 år spelar aldrig digitala spel.
70 procent av unga i samma ålderskategori spelar spel åtminstone någon gång varje vecka.
36 procent spelar dagligen spel.
Källa: Spelbarometern, 2018.
Projektet är inför hösten bokat till olika grundskolor i Vanda, Raseborg och andra ställen i Nyland. Starten sker i Nyland, Åboland och Österbotten, med målet att senare nå ut i hela landet. Inom projektet ingår föreläsningar i grundskolor för elever i årskurs ett till nio, föräldraträffar, och så arrangeras kursdagar för professionella.
Annukka Såltin<b> </b>är utbildningsplanerare på föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt. Hon är ivrig att inleda den svenskspråkiga verksamheten med projektet "Spelkunskap".
– Det är viktigt för oss att föräldrar och vuxna är delaktiga i barn och ungas spelande, oavsett om de själva spelar eller inte. Barn och vuxna behöver kunna diskutera tillsammans om vad som händer i spelen och i den digitala verkligheten. Vi går också utanför spelens gränser, och diskuterar chattforum, sociala medier och internetanvändning.
Ehyts förebyggande arbete kring spelkultur fick egentligen sin början redan under 2011–2014 med det finskspråkiga projektet "Pelitaito", som fortfarande har kontinuerlig verksamhet på finska. Under tiden översattes skolmaterialet och föreläsningsinnehållet till svenska, men på grund av resursbrist har det svenskspråkiga projektet inte kunnat genomföras, förrän nu. Spelkunskap har fått stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
– Vet du vilket som är Finlands mest spelade spel? Patiens. Vi brukar säga det under våra föreläsningar och ungdomarna har ofta svårt att tro att det är sant.

Sluta spela!" är kontraproduktivt

En majoritet av barn och unga spelar digitala spel åtminstone någon gång varje vecka, och så gott som alla är uppkopplade stora delar av sin vakna tid.

Kan er verksamhet uppfattas som moraliserande?

– Vi säger inte: "sluta spela!", utan vi säger: "ta hand om ditt liv" och "gör bra val". Om vi skulle gå runt i skolor och prata om allt man måste sluta göra så skulle det inte fungera.
Lektionerna är uppbyggda så att alla elever kan medverka oavsett om man är en aktiv spelare eller inte. Och projektet går inte in på specifika detaljer i innehållet i olika spel.
– Att spela är superbra och roligt! Man kan få mycket ut av spelen. De tränar till exempel ens förmåga att fatta beslut, de utvecklar kreativiteten och man kan få nya kompisar. Det är en bra hobby. Men vi vill diskutera hur vi gör så att vi inte låter spelen ta över våra liv.
Sexuella trakasserier, sexism och mobbning är liksom i verkligheten vanligt förekommande inslag i spelvärlden och på sociala medier. Könsroller och stereotyper existerar i allra högsta grad även inom spelen.
– Vi är väldigt noga med att vi inte pratar om "flicksaker" och "pojksaker" eftersom vi alla är människor, barn och unga. Men vi pratar mycket om känslor – hur det känns att spela, hur man reagerar på olika saker i spelet. Hur det känns om man blir arg, vad gör man då? Och om vad man kan göra om någonting händer där i spelet.

ANDRA LÄSER