Mozartkvintetter mellan ljus och skugga

Greppet växlade mellan det robusta och eteriska när violinisten Erich Höbarth förenade sig med inhemska förmågor i Mozarts stråkkvintetter.

Wienska violinisten Erich Höbarth.
Mozart uppfann inte stråkkvintetten som självständigt konsertant verk – Luigi Boccherini får ta den äran åt sig – men de fyra sista av hans inalles sex verk i genren är inte bara de bästa som någonsin skrivits, utan även bland den bästa kammarmusik han producerade.
ANDRA LÄSER