Ingen vågar tydligen röra pensionsfonderna

14.12.2021 12:15
För mig och andra pensionstagare som jobbat intensivt heldag i 35-40 år i låglönebranscher, både kvinnor och män, känns det som att få ett slag i ansiktet när vårt pensionssystem granskas och får enbart beröm!
I artikeln om pensionsförsäkringsbolaget Elo (HBL 12.12) står det: "Pensionsförsäkringsbolagen förvaltar finländarnas pensionspengar och grunden är att var och en ska få det hon eller han blivit lovad i pension."
Vi är nu en del 80-90-åringar, som upplevt krig och svåra tider, och utövat olika yrken och samtidigt skött familj, som inte får ut den yrkespension vi blivit lovade, just nu när vi som bäst skulle behöva den!
Detta på grund av att Lipponen 2-regeringen 1998 införde ett pensionsindex som knöts till lönerna till endast 20 procent och till 80 procent till kostnadsindexet! I Danmark, som man så gärna jämför oss med, har och är fortfarande indexet till 100 procent knutet till lönerna!
Detta är en orättvisa som ingen tydligen vågar röra eftersom pensionsfonderna, som vuxit enormt de senaste tio åren, tydligen är viktiga inte bara för pensionärerna.
Suomen senioriliike – arvokkaan vanhemisen puolesta ry och bland annat Kimmo Kiljunen har försökt lyfta upp den här frågan utan att få stöd.
Endast riksdag och regering kan besluta om en förändring. Personligen skulle jag hellre ha satt mina pensionspengar på en egen ägarbostad! Jag har inte lyft socialstöd, men i 20 år varit ensamförälder till två barn som alltid jobbat själva och har familj. Så jag anser att jag varit mycket "samhällsnyttig"?

Birgitta Grönroos,

Åbo

ANDRA LÄSER