Barnböcker äter glupskt sin samtid – hur den än smakar av krig, pandemi och diagnoser

Barnboken är blixtsnabb. Samtiden gör avtryck i den närmast i realtid. De senaste fyra åren har litteraturvetaren Mia Österlund, även ordförande för Augustprisets barnboksjury, fått över tusen barnböcker med posten per år. Mycket är generiskt, men det finns också gott om kvalitetslitteratur, skriver hon.

Pija Lindenbaum behärskar sin färgpalett till fullo i sina koloristiska bilderböcker som också lyhört avlyssnar ett barnperspektiv.
Mia Österlund
27.03.2022 06:01
I rådande världsläge talar barnlitteraturen distinkt och med en röst som ofta ställer sig på demokratins, flyktinghjälpens och inkluderingens sida. Detta görs inte tandlöst, barnboken väjer inte för det svåra, tvärtom uppsöker den det.

ANDRA LÄSER