Tatjana Brandt inbjuder till samtal i essäer om böcker och författare, geniala och ibland också osympatiska

”Vi blir inte klokare och världen blir inte bättre om vi börjar tala slarvigt och hånfullt om vårt enda liv”, konstaterat Tatjana Brandt i sin nya bok. Recensenten håller med.

Det finns mycket att ta fasta på i Tatjana Brandts essäer, genuina inviter till en fortsatt diskussion snarare än ett försök att driva teser, anser recensenten.
Tatjana Brandt

ANDRA LÄSER