Fortsatt fall för svenskan i studentskrivningarna

På tisdag börjar årets studentskrivningar. Allt färre skriver svenska och finska. Segertåget för matematiken och vissa realämnen som fysik fortsätter.

Över 45 000 personer ska skriva nästan 140 000 prov under vårens skrivningar.

Trenden med att allt färre skriver proven i de inhemska språken fortsätter, visar HBL:s genomgång av Studentexamensnämndens statistik över anmälningarna till vårens studentprov.

Nytt för i vår är att examinanderna måste skriva fem prov, i stället för bara fyra prov under tidigare år.

Avsikten med reformen har varit att stärka studentexamen som en mätare av allmänbildning. Reformen gäller för dem som inleder studentskrivningarna i år. För dem som inlett skrivningarna tidigare räcker det fortfarande med fyra prov.

Att många nu kommer att skriva fem ämnen verkar ännu inte ha stärkt det andra inhemska språkets popularitet.

Vårens prov i lång och medellång svenska lockar kring 13 procent färre deltagare än vad de gjorde för ett år sedan.

Under de senaste tio åren är fallet för den långa svenskan över 40 procent, och för den medellånga svenskan över 30 procent.

Också intresset för finskan bland de svenskspråkiga abiturienterna fortsätter dala, med 4 procent färre anmälningar för den långa finskan sedan i fjol våras. På tio år är fallet nästan 30 procent.

Intresset för den medellånga finskan har varit rätt stabilt under de senaste tio åren.

Populäraste ämnena i studentexamen i vår

1. Modersmål och litteratur, 30 695 anmälda.

2. Engelska lång kurs, 21 920.

3. Lång matematik, 14 707.

4. Kort matematik, 13 598.

5. Fysik, 8 907.

6. Psykologi 6 369.

7. Medellång svenska, 5 871.

8. Kemi, 5 746.

9. Samhällslära, 5 207.

10. Hälsokunskap, 4 165.

11. Biologi 4 271.

12. Historia, 4 411.

13. Hälsokunskap, 4 165

14. Religion, 2 448.

15. Geografi, 2 250.

16. Filosofi, 1 083.

17. Kort tyska, 1 013.

18. Kort engelska, 982.

I siffrorna ingår alla anmälda, också de som tar om prov eller kompletterar sin examen.

Modersmål och litteratur är det enda obligatoriska provet. Utöver modersmålet bör man inkludera minst fyra prov i olika examensämnen ur minst tre av de följande grupperna: matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämnen. Åtminstone ett av proven ska vara lång kurs.

Källa: Studentexamensnämnden.

Fysik allt populärare

Vilka ämnen är då vinnare?

Bland språken fortsätter engelskan dominera. Nästan 23 000 abiturienter har anmält sig till proven i engelska.

Det kan jämföras med drygt 6 500 anmälningar i proven i svenska, eller kring 1 400 anmälningar i proven i tyska, eller 800 i proven i franska.

Matematiken fortsätter stärka sin ställning, med över 28 000 anmälningar till vårens prov. Det kan jämföras med kring 23 500 anmälningar för tio år sedan.

Den långa matematiken är populärare än den korta matematiken, något som varit fallet sedan 2019. Förändringen till den långa kursens favör beror på att den långa matematiken getts större tyngd i inträdeskraven för högskolorna.

Det populäraste realämnet är fysik med nästan 9 000 anmälda. Fysiken hör till de vinnarna under de senaste tio åren med en uppgång på över 50 procent. Det trots att ämnet tappar något i vår.

Till vinnarna hör också kemi med över 50 procent fler anmälningar på tio år, upp till knappa 6 000 anmälda i vår.

Biologi med 4 300 anmälningar har ökat kraftigt i popularitet på tio år, men ämnet ser en minskning i vår med nästan 25 procent.

Bland de humanistiska ämnena har filosofi och historia blivit populärare på tio år sikt, medan de flesta övriga ämnena backat.

Vårens studentprov

15.3: modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens, provet i finska/svenska som andra språk och litteratur.

17.3: främmande språk, kort lärokurs.

18.3: modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens.

21.3: främmande språk, lång lärokurs.

23.3: matematik, lång och kort lärokurs.

25.3: realämnen (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap).

28.3: andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs.

30.3: realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi).

1.4: modersmålsprovet, samiska.

Källa: Studentexamensnämnden.

ANDRA LÄSER