Så ska finska företag lyckas i Sverige – "Tala svenska, inte engelska"

Affärsspråket för ett finskt företag som vill göra affärer i Sverige är självklart svenska, inte engelska. Det säger personer med erfarenhet av att bygga upp affärsverksamhet i grannlandet.

Hur ska finska företag lyckas i Sverige? Immo Salonen, Mika D. Rubanovitsch, Tanja Piha och Martta Riihimäki delade med sig av sina erfarenheter på Finsk-svenska handelskammarens seminarium. Till höger Finsk-svenska handelskammarens kommunikationsdirektör Patrik Lindfors.
Patrik Harald
18.02.2019 07:01 UPPDATERAD 18.02.2019 14:26
För ett finländskt företag som vill ta steget utomlands ligger Sverige nära tillhands. Geografiskt är avståndet litet, landets ekonomi går bra, befolkningen är köpstark och kvick att ta till sig nya trender. Sverige är på många sätt likt Finland – och kan ändå vara väldigt olikt. Det har många finländska företag fått erfara när de har försökt bygga upp verksamhet i grannlandet.

ANDRA LÄSER