Axxell fick plus under strecket efter många år av minusresultat

Efter många år av minus gjorde yrkesutbildaren Axxell i fjol ett plusresultat. Axxell har verksamhet bland annat i Karis. Bild: Harald Grönstrand

Efter många år av minus gjorde yrkesutbildaren Axxell i fjol ett plusresultat. Men det gäller fortfarande att vakta ekonomin inför en oviss framtid.

Axxell, med yrkesutbildningar i Nyland och Åboland, gjorde ett gott ekonomiskt resultat i fjol.

–  Det är första gången på väldigt länge som vi gör ett bra resultat, till och med ett plus, utan stora bidrag från ägarna, säger Axxells vd Stefan Johansson. Den ekonomiska saneringen har haft avsedd effekt, faktiskt lite snabbare än väntat.

Den exakta storleken på överskottet klarnar senare, delvis beroende på hur en del av fjolårets statsandelar bokförs.

Johansson betonar samtidigt att det fortfarande finns många osäkerhetsmoment inför framtiden. Till dem hör den utvidgade läroplikten. Johansson betvivlar att statsandelar kan kompensera för de ökade utgifter som den innebär.

Halva kapitalet uppätet

Stefan Johansson konstaterar också att Axxell sedan 2013 ätit upp halva sitt eget kapital när man täckt upp förluster. Den kumulerade förlusten i fjolårets balansräkning var över 2 miljoner euro.

Egentligen, säger Johansson, borde man ju lyckas göra överskott för att kapitalet ska nå gammal nivå. Men det är i praktiken svårt och kan inte göras med någon exakt tidtabell.

Han är ändå nöjd med att man även i år kan budgetera för ett nollresultat.

–  I år har vi till och med kunnat reservera lite egna pengar för investeringar. Tidigare har vi varit mycket beroende av utomstående stöd, till exempel från Finlandssvenska jordfonden för nya anläggningar i Brusaby i Kimito. Men vi måste fortsättningsvis vara väldigt noga med ekonomin.

Axxell har med hård hand sanerat sin ekonomi sedan 2013, och har haft flera samarbetsförhandlingar. Så sent som 2018 var budgetunderskottet cirka 1,8 miljoner euro.

Grundat 2008 då flera finlandssvenska utbildningsinstanser fusionerades.

Har verksamhet i Ekenäs, Esbo, Helsingfors, Karis, Kimitoön, Pargas, Vanda och Åbo.

Har cirka 2 700 studerande, 600 av dem ungdomar.

Axxell Utbildning Ab:s huvudägare är Svenska folkskolans vänner rf och Svenska småbruk och egna hem Ab. Även Raseborgs stad är delägare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning