Avund är dålig kritik

Olav S. Melin, tidigare ansvarig för samhälls- och medierelationer vid Magma, svarar på kritiken som framkom mot Magma i HBL (10.6.). Bild: HBL-arkiv

Är en kritik befogad måste man också våga stå för den med namns nämnande.

När HBL granskar tankesmedjan Magma bygger Sofia Holmlund sin artikel (HBL 10.6) på anonyma källor. Annars hade kritiken aldrig kommit i dagen, motiverar hon. Det är minst sagt ett märkligt påstående. Är en kritik befogad måste man också våga stå för den med namns nämnande. Nu får läsaren intrycket att något annat väglett skribenten. Nämligen ett illvilligt förtal. Som dessutom till mycket liten del bygger på fakta, både vad gäller Magmas verksamhet och arbetsmiljön. Bitterhet och avund är behållningen av artikeln som kunde och borde ha varit ett journalistiskt prov på grävande journalistik.

Olav S Melin, pensionär, tidigare ansvarig för samhälls- och medierelationer vid Magma

Svar Svenskfinland är litet, och tyvärr är Svenskfinland ännu mindre när det gäller att offentligt våga framföra kritik mot någon av dess etablerade institutioner eller framträdande personer. För källan kan det handla om en utsatt position eller ett beroendeförhållande, en rädsla för repressalier eller en risk att bli anklagad för att driva en egen agenda.

Granskningen av Magma bygger på intervjuer med flera av varandra oberoende och trovärdiga källor, personer med god insikt i tankesmedjans verksamhet, och därför valde HBL att föra fram kritiken trots att en del av källorna ville vara anonyma. Det hade varit märkligt om vi valt att tiga ihjäl uppgifterna.

Susanna Landor, chefredaktör, HBL

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning