Avtal om gasledning undertecknades

Juha Sipilä i riksdagen. Sipilä anser att den nya gasledningen är viktig för vägen mot en enhetlig energimarknad för EU. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Avtalet om EU-finansieringen för gasledningen mellan Finland och Estland har undertecknats. EU:s andel av projektet är 187 miljoner euro vilket täcker 75 procent av byggkostnaderna.

Balticconnector-ledningen sammanbinder Finland med energimarknaderna i övriga EU. Tills dess är Finland beroende av gas från Ryssland.

– Balticconnector är en viktig etapp på väg mot en enhetlig EU-energimarknad. Dessutom förbättrar ledningen försörjningsberedskapen i Östersjöregionen, säger statsminister Juha Sipilä (C).

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46