Avtal om gasledning undertecknades

Juha Sipilä i riksdagen. Sipilä anser att den nya gasledningen är viktig för vägen mot en enhetlig energimarknad för EU.Bild: Antti Aimo-Koivisto

Avtalet om EU-finansieringen för gasledningen mellan Finland och Estland har undertecknats. EU:s andel av projektet är 187 miljoner euro vilket täcker 75 procent av byggkostnaderna.

Balticconnector-ledningen sammanbinder Finland med energimarknaderna i övriga EU. Tills dess är Finland beroende av gas från Ryssland.

– Balticconnector är en viktig etapp på väg mot en enhetlig EU-energimarknad. Dessutom förbättrar ledningen försörjningsberedskapen i Östersjöregionen, säger statsminister Juha Sipilä (C).

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00