Avtal om gasledning undertecknades

Juha Sipilä i riksdagen. Sipilä anser att den nya gasledningen är viktig för vägen mot en enhetlig energimarknad för EU. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Avtalet om EU-finansieringen för gasledningen mellan Finland och Estland har undertecknats. EU:s andel av projektet är 187 miljoner euro vilket täcker 75 procent av byggkostnaderna.

Balticconnector-ledningen sammanbinder Finland med energimarknaderna i övriga EU. Tills dess är Finland beroende av gas från Ryssland.

– Balticconnector är en viktig etapp på väg mot en enhetlig EU-energimarknad. Dessutom förbättrar ledningen försörjningsberedskapen i Östersjöregionen, säger statsminister Juha Sipilä (C).

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning