Avslagen helhet utan bärande visioner

Pekka Kuusisto spelade violinkonserten som Daniel Bjarnasons skrivit enkom för honom. Bild: Maarit Kytöharju

Daniel Bjarnasons violinkonsert har personlighet, men Tyondai Braxtons verk borde aldrig ha tagits med.

Radions symfoniorkesters Musica nova-konsert artade sig till en avsevärd besvikelse och blev ett belysande exempel på vissa av de mindre lyckade tendenserna i konstnärlige ledaren André de Ridders pro...