Avskalat men inte avståndstagande

Sparsmakat. I utställningen Res använder sig Maija Luutonen bara av galleri Sinnes golvyta. Bild: Eveliina Tuulonen

Det känns passande och betydelsefullt att Maija Luutonen valt att ställa ut sju verk på Galleri Sinne. Helheten är så sammansvetsad att inget av verken kunde skiljas från helheten.

Galleri Sinnes sommarutställning Res består av sju verk av Maija Luutonen. Helheten är sammansvetsad till den mån att det är så gott som omöjligt att föreställa sig någon av de inkluderade installatio...