Avsevärda förseningar i tågtrafiken i södra Finland

En digital skärm på Kervo tågstationen upplyser resenärer om försenade tåg. Bild: Eija Kontio/Lehtikuva

Ett tekniskt fel har ställt till det för tågtrafiken både i huvudstadsregionen och på andra håll i landet.

Ett fel i bansystemet vid Kervo station satte stopp för tågtrafiken från och till Helsingfors kring rusningstid på måndag eftermiddag.

Felet har sedermera reparerats till största delen, enligt VR, men förseningar väntas förekomma fram till kvällen.

Förseningarna gäller såväl långdistanstågen som regionaltågen R och Z. I regionaltågtrafiken är det möjligt att enstaka avgångar ställs in under kvällen.

På VR:s nätsida finns en lista på långdistanstågen som är försenade. Förseningarna varierar mellan 45 och 150 minuter och förekommer på alla håll i landet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning