Avsevärda förseningar i tågtrafiken i södra Finland

En digital skärm på Kervo tågstationen upplyser resenärer om försenade tåg. Bild: Eija Kontio/Lehtikuva

Ett tekniskt fel har ställt till det för tågtrafiken både i huvudstadsregionen och på andra håll i landet.

Ett fel i bansystemet vid Kervo station satte stopp för tågtrafiken från och till Helsingfors kring rusningstid på måndag eftermiddag.

Felet har sedermera reparerats till största delen, enligt VR, men förseningar väntas förekomma fram till kvällen.

Förseningarna gäller såväl långdistanstågen som regionaltågen R och Z. I regionaltågtrafiken är det möjligt att enstaka avgångar ställs in under kvällen.

På VR:s nätsida finns en lista på långdistanstågen som är försenade. Förseningarna varierar mellan 45 och 150 minuter och förekommer på alla håll i landet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning