Avloppsvattnet avslöjar: Finländare använder mer amfetamin än någonsin tidigare

I huvudstadsregionen används i dag lika mycket kokain som ecstasy, som länge varit en populärare drog. Bild: SPT-Polisen

Från 2012 till 2018 har kokainanvändningen fördubblats i Finland. Även användningen av amfetamin har ökat, visar Institutet för hälsa och välfärd THL:s nya avloppsvattenundersökning.

– Amfetamin används i hela landet och i fjolårets avloppsvatten fanns det mer kokain än någonsin tidigare, säger Teemu Gunnar, chef för rättstoxikologiska enheten vid THL i ett pressmeddelande.

Användningen av kokain har framför allt ökat i de större städerna i södra Finland. Mest kokain används i Helsingfors. I huvudstadsregionen används i dag lika mycket kokain som ecstasy, som länge varit en populärare drog. På andra och tredje plats kommer Esbo och Lahtis. Mariehamn är fjärde på listan, trots att andra droger är ovanliga på Åland.

– Kokain används mest i huvudstadsregionen och i Lahtis. Drogen finns i andra städer också men användningen är mer sporadisk, säger Gunnar.

Amfetamin används mest i Kouvola, Lahtis, Helsingfors och i Kotka. Lahtis har till och med kallats Finlands amfetaminhuvudstad, men enligt THL:s undersökning används aningen mer amfetamin i Kouvola. Metaamfetamin är inte en lika vanlig drog i Finland. Användningen har till och med minskat jämfört med året innan.

Största undersökningen hittills

Överlag använder Helsingforsborna mest droger, enligt THL:s uppgifter. I fjol användes näst mest droger i Lahtis och tredje mest i Kouvola. Även i Esbo och Kotka använder invånare mycket droger.

Minst droger använder de som bor i Nyslott, Karleby, Björneborg, Kajana och Seinäjoki. Enligt THL är siffrorna endast riktgivande eftersom vatten från närliggande kommuner kan hamna i städernas vattenreningsverk.

Trots att användningen av framför allt kokain och amfetamin har ökat i Finland använder vi finländare inte nära på lika mycket droger som i västra och södra Europa.

THL har gjort liknande avloppsvattenundersökningar sedan 2012 men den nya kartläggningen är större. Tidigare år har THL undersökt avloppsvattnet i 14 städer medan 23 städer nu deltog i undersökningen. Det innebär att drygt hälften av Finlands befolkning är del av undersökningen. Endast Australien har gjort lika omfattande vattenundersökningar för att mäta drogmängder.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03