Avhandling: Högt utbildade män har lägre risk att dö i prostatacancer

Bild: Kristoffer Åberg

Vården av prostatacancer är inte jämlik. Enligt en avhandling har högt utbildade män lägre risk att dö i prostatacancer. Skillnaderna har ökat efter att nya screeningtekniker tagits i bruk.