Avhandling: Barnen i Stafettkarnevalen överraskande tävlingsinriktade – tycker att de snabbaste ska delta

Många elever tycker det är i sin ordning att skolan helhjärtat går in för att Stafettkarnevalen är en tävling. Det är helt okej om en del barn inte får uppleva allt runtomkring karnevalen. Bild: KSF-arkiv/Max Nyberg

När debatten om barn som snabbhetsdiskriminerades för Stafettkarnevalen rasade som argast var det en grupp som inte fick uttala sig: eleverna själva. Vad de har att säga om saken förvånar nu två lärarstudenter.

Åsikterna om hur man ska tolka Svenskfinlands mesta karneval, som börjar på fredag, går isär. Ska skolorna satsa stenhårt på att ta ut topplag till grenar som den populära grässtafetten? Det betyder i så fall att en del barn får uppleva besvikelse – de springer inte fort nog för att kvala in till laget.

I fjol fick Regionförvaltningen in ett klagomål när en Vasaskola inte lät alla intresserade delta i Stafettkarnevalen.

Myndigheterna gick då ut med information om att man måste låta alla barn delta, oavsett deras idrottsprestation.

Vasaskolan diskriminerade alltså eleverna.

För skolor som skrivit in Stafettkarnevalen i sin läsårsplan betyder det att karnevalen är en del av skolans verksamhet.

Då den är en del av verksamheten måste alla elever på lika grunder ha rätt att delta i skolans verksamhet.

Undantaget är om skolan skriver in en precisering i sin läsårsplan.

Anhängarna av den andra filosofin vill satsa mindre på tävlingen och mer på deltagandet. Man tycker att tävlingen snarare är en karneval som alla borde få vara med om.

Tvärtemot vad många föräldrar och lärare kanske tror, är de som Stafettkarnevalen berör, alltså barnen överraskande tävlingsinriktade.

Lärarstudenterna Ellinor Back och Stefanie Backfält frågade 50 elever vad de tyckte om skolornas uttagningar till karnevalen. Resultatet presenterades nyligen i duons pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi.

– I alla kategorier fanns det elever som tyckte att de snabbaste eleverna är de som ska delta, så att skolan får ett representativt lag i tävlingarna. Den här åsikten fanns också bland dem som inte själva kunde vara med och representera sin skola. Det är moget att kunna se bortom sig själv för skolans framgång, säger Ellinor Back.

Med kategorier menas här de tre grupper som Back och Backfält delade in eleverna i. En grupp för dem som deltagit alla gånger, en grupp för dem som deltagit minst en gång och en grupp för dem som aldrig fått vara med.

Ellinor Back och Stefanie Backfält. Bild: Privat

Bland de snabba eleverna fanns majoriteten av dem som tyckte att skolan behöver ett lag med dem som presterar bäst. Backfält och Back var däremot överraskade över att samma åsikt fanns i de andra kategorierna av elever.

Den hetsiga debatt som uppstod i fjol handlade om skolorna får särbehandla elever och bara skicka de bästa till karnevalen. En förälder anmälde en Vasaskola till Regionförvaltningen för att ett barn inte fick delta i Stafettkarnevalen trots att de gärna ville det. Allt slutade med att skolan fälldes för diskriminering.

– I medierna i fjol intervjuades inte eleverna utan det var vuxna som i välmening försökte komma fram till den bästa lösningen för eleverna. Det fanns en förutfattad mening om att alla ville vara med i karnevalen, men det visade sig att alla inte var intresserade, säger Stefanie Backfält.

Helt svartvita är resultaten i pro gradu-avhandlingen inte. Det framkom också avvikande åsikter.

– Till exempel hade ju de elever som alltid fått delta aldrig upplevt hur det var att behöva avstå, så de hade inte samma empati för dem som inte fick delta. Bland dem som varit med minst en gång tyckte en del att alla som vill borde få delta, säger Ellinor Back.

Ni som snart blir utexaminerade som lärare, vad tänker ni själva om processen med att välja ut vilka elever som får vara med?

– Att ge alla möjligheten att delta är inte så lätt. Ibland kanske finansieringen inte räcker och då måste man ha en urvalsprocess. Det är lite av en utmaning. Vår avhandling har visat att det finns så många olika åsikter. Jag tror det är viktigast att diskutera med eleverna om vad de har för förväntningar och tankar inför Stafettkarnevalen, säger Backfält.

Ellinor Back har ett förslag till alla skolor: låt samtliga elever på årskurs sex åka till karnevalen.

– Då skulle alla som vill få uppleva den åtminstone en gång.

Läs också:

Ledare: Den tappade pinnen

Björn Vikström: Karneval för alla?

Insändare: Bryt trenden med sockerkarnevaler

Stafettkarnevalen 2016 – de bästa bitarna

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning