Avgörandet närmar sig

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Arbetsmarknadsförhandlingarna pågår i medieskugga. Det tyder på att parterna verkligen strävar efter ett resultat, ännu är ingen beredd att ge upp.

Pappersbranschens avtal gick ut den sista september, men så länge förhandlingarna pågår är det gamla avtalet i kraft.

Pappersindustrin erbjöd en förlängning av det nuvarande avtalet med ett år utan löneförhöjningar. Under den tiden skulle man fortsätta att förhandla om de förändringar som arbetsgivarna vill få igenom.

Lönekostnaderna utan sociala avgifter för de cirka 10 000 pappersarbetarna uppgår enligt Helsingin Sanomat till ungefär en halv miljard euro per år. Höjs lönerna med en procent betyder det att kostnaderna ökar med fem miljoner euro. Fem miljoner är händelsevis den summa som UPM:s vd Jussi Pesonen förtjänade i fjol.

Pappersförbundet förkastade nollbudet, och förhandlingarna låg på is, men kom i gång igen den här veckan.

På torsdagen meddelade Pappersförbundet att det har skett vissa framsteg, och att de stora förhandlingsdelegationerna möts på fredagen.

Vid månadsskiftet löper teknologibranschens avtal ut. Från förhandlingarna mellan Teknologiförbundet och Industrifacket har inte mycket annat sipprat ut än att parterna gör seriösa ansträngningar för att nå ett avtal.

Lönerna hör till det allra sista man kommer överens om.

En allmän uppfattning är att fackets krav ligger på cirka två procent, medan till exempel några medelstora teknologiföretag som Kauppalehti har hört talar om förhöjningar mellan 0,4 och 0,7 procent. Företagen anser att uteblivna löneförhöjningar försämrar de anställdas motivation.

Löneförhöjningarna balanseras också mot avtalslängden. För arbetsgivarna kan det vara värt att betala litet mera för ett flerårigt avtal som tryggar arbetsfreden och ger en förutsägbar kostnadsutveckling.

Ett element i löneförhandlingarna är den allt starkare ekonomiska tillväxten. Under den här veckan har tillväxtprognoserna dessutom bekräftats av goda delårsresultat hos många stora företag. Företagen representerar en bred skala, pappersindustri, kemisk industri, teknologi och dagligvaruhandel.

Som motvikt till de goda delårsresultaten visar Teknologiindustrins konjunkturbarometer, som görs varje kvartal, en sjunkande trend. Företagen som deltar i undersökningen rapporterar att antalet beställningar under perioden juli–september minskade med mer än en femtedel jämfört med föregående kvartal.

En förklaring är att industrins produktionskapacitet är 20 procent lägre än den var före finanskrisen. Den långa investeringssvackan har satt sina spår.

Teknologiindustrins förhandlare bryter nu arm om den förväntade tillväxten och de goda delårsresultaten i förhållande till det mer pessimistiska budskapet från företagsfältet.

Och medan avtalsförhandlingarna går mot sitt avgörande kompliceras situationen av den organisatoriska tvisten där Elektrikerförbundet vill fortsätta som en egen avtalspart, medan både Teknologiförbundet och Industrifacket vill att elektrikerna ska följa teknologibranschens avtal.

Om frågan inte kan lösas går elektrikerna hos en rad stora exportindustrier i strejk den 1 november.

När företagen konkurrerar om nya beställningar är leveranssäkerhet ett viktigt argument. En strejk som drabbar centrala exportföretag samtidigt som orderingången backar passar sällsynt illa i det sammanhanget.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning