Avgiftsfria preventivmedel översexualiserar inte unga

Bild: Mostphotos.com

Man ska inte heller vara naiv och tro att avgiftsfria preventivmedel löser alla de ungas problem eller alla problem kring sexualitet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har nyligen rekommenderat kommunerna att erbjuda avgiftsfria preventivmedel till alla unga under 20 år. Till vår stora glädje har flera tvåspråkiga kommuner sett fördelarna med detta och gått in för avgiftsfria preventivmedel till unga, bland annat Raseborg, Sibbo, Esbo, Vanda, Helsingfors och nu även kommuner i Österbotten. I Karleby och Kronoby erbjuds det redan, medan man i Pedersöre och Korsholm ställer sig positiv till ärendet. I Jakobstad och Vasa har fullmäktigemotioner lämnats in och i Kristinestad förbereder man sig för att föra fram frågan i fullmäktige. Det glädjer oss att så många unga politiker har fört frågan vidare och att många tjänstemän och politiker stöder frågan!

Avgiftsfria preventivmedel handlar inte om att översexualisera unga. Det handlar inte om att tvinga unga kvinnor att äta hormonella preparat i onödan. Det handlar inte heller om att tvinga unga till sex i en tidig ålder. Avgiftsfria preventivmedel handlar däremot om att minska oönskade graviditeter, minska antalet könssjukdomar samt öka den ungas självbestämmanderätt över sin egen kropp. Det handlar också om att sätta unga i en jämlikare ställning, då alla som vill kan använda preventivmedel, oberoende socioekonomisk situation. Viktigt att komma ihåg är att avgiftsfria preventivmedel alltid ska kombineras med god sexualundervisning och preventivrådgivning.

I dag måste alla kvinnor besöka preventivrådgivningen och föra en dialog med preventivrådgivaren innan man börjar använda ett preventivmedel. Detta för att i samråd med preventivrådgivaren välja det preventivmedel som passar en själv bäst. Så här ska det naturligtvis vara också i framtiden, ingen ska hämta ut preventivmedel som läsk ur en läskautomat.

Men preventiv hälsa är inte något som endast kvinnor ansvarar för. Förutom preventivmedel för kvinnor ska även kondomer vara avgiftsfria eftersom kondomen är det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar och hittills det enda preventivmedlet som män kan använda. Var och en av oss har ansvar för vår egen sexuella och reproduktiva hälsa, något som tydligt framkommer i dagens sexualundervisning i skolorna.

Man ska inte heller vara naiv och tro att avgiftsfria preventivmedel löser alla de ungas problem eller alla problem kring sexualitet. Men erfarenheter från bland annat Raumo och Vanda visar på minskat antal könssjukdomar och antal aborter. Med rätt implementering tror vi att man kan åstadkomma liknande resultat bland våra unga. Ifall ungdomarna mår bättre och är friskare genom dessa åtgärder, är vi då inte skyldiga att ta det steget?

Ida-Maria Skytte Korsholm Emma Tcheng Helsingfors Filip Slotte Vasa

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22