Avgiftsfri parkering behövs

För att locka bilister behövs avgiftsfri parkering nära metrostationerna och femfaldigt förhöjda parkeringsavgifter inom hela Helsingfors.

Århundradets felinvestering har inte ens gynnat de som arbetar eller bor invid metrostationerna. Omläggningen i busstrafiken från ett välfungerande nätverk till glesa basrutter har förlängt resetiderna i Esbo med ungefär 28 miljoner minuter per år. Bussarna följer inte tidtabellen, utan man förväntas följa med var bussen rör sig på internet. Konsekvensen är att man inte vet när man kommer att anlända till sitt resmål förrän man sitter i det sista färdmedlet. Eleverna missar lektioner, föräldrar hinner inte till sina arbeten, och mångpartsmöten måste förlängas en timme för att alla skall hinna närvara. Arbetslivet mister över 40 miljoner minuter mer per år enbart på att vänta.

Vi måste fixa kollektivtrafiken i Esbo. Så här kan det inte fortsätta! Alternativen för en fungerande buss-metro-buss-förbindelse är att bussarna kör ner till metroperrongerna, att metron kör upp till busshållplatserna via förgreningar av metrospåret vid stora vägskäl och hissar eller rulltrappor leder från perrongerna direkt till busshållplatserna.

För att locka bilister behövs avgiftsfri parkering nära metrostationerna och femfaldigt förhöjda parkeringsavgifter inom hela Helsingfors. Därtill måste man låta metron stanna bara vid Gräsviken, Westend/Hagalund, Idrottsparken, Hannus, Kaitans, Sökö, Esboviken, Bastvik och Kurtby för att maximera nyttan (snabbhet vid längre sträckor).

Planen att metron skulle gå ovan jord i Kägeludden och sedan längs Ring 1 till Alberga är bra. Bytet av färdmedel vid Kägeludden är dock en enorm tabbe.

Ett rakt spår från Drumsö till Westend/Hagalund skulle minska antalet personer som insjuknar i åksjuka under metrofärden och försnabba metroförbindelsen för de längre sträckorna.

Ett effektivare kollektivtrafiknätverk inom Esbo kräver att man bygger färdigt vägarna på följande rutter: Idrottsparken-Hemtans-Kurängen-Domsby, Ängskulla-Olars-Ladusved-Fantby och Bastvik-Bisa-Olarsängen-Idrottsparken.

Sist men inte minst; enkla åtgärder: Måla metrotunneln ljus. Måla tunneln nära stationer med annan färg. Sätt upp skyltar med stationens namn på metroväggen i höjd med metrons fönster. Öka luftombytet på perrongområdet. Tillåt cykelparkering på perrongnivå. Avgiftsfria stadscyklar för metroanvändare. Mer plats för cyklar i metrovagnarna. Förkorta matarlinjernas rutter så att bussarna hålls i tidtabellen även i rusningstrafik. Bygg bussnätverket utifrån skolelevernas och dagisbarnens behov till direkta linjer. En person under 18 år skall inte tvingas till metron när det finns möjlighet för hälsosammare färdmedel såsom buss.

Peter Blomberg Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46