Avgifterna för småbarnspedagogik ska sänkas – så här ser planerna ut

Sänkta avgifter ska underlätta ekonomiskt för småbarnsfamiljer, göra det möjligt för fler barn att få delta och skapa nya jobb i landet. Bild: Ari Sundberg/SPT

Senast i slutet av oktober ska lagförslaget om sänkta avgifter för småbarnspedagogiken överlämnas till riksdagen. De sänkta avgifterna beräknas leda till att 2 900 fler sysselsätts i Finland.

Beredningen av regeringens proposition med förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik har inletts, meddelar Undervisnings- och kulturministeriet på måndagen.

Avgifterna för småbarnspedagogiken i Finland ska ner, och de sänkta avgifterna ska vidare leda till att sysselsättningen stiger och deltagandet i småbarnspedagogiken ökar.

Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent. Samtidigt föreslås att maximiavgiften för det andra barnet sänks från nuvarande 50 procent till 40 procent.

Ministeriet räknar med att de sänkta avgifterna kommer att leda till att sysselsättningen ökar med cirka 2 900 personer.

– Avgiftssänkningen underlättar familjernas vardag och bidrar till att fler barn får ta del av lärandet inom småbarnspedagogiken, samtidigt som sysselsättningen höjs. Det är således frågan om en åtgärd som stöder välfärden på bred front, säger undervisningsminister Li Andersson i ett pressmeddelande.

Månadsavgiften för småbarnspedagogiken fastställs i Finland utifrån familjens storlek och bruttoinkomster. Den högsta avgiften för det första barnet föreslås efter förändringen stanna vid samma nivå som hittills, alltså maximalt 288 euro.

Planen är att överlämna lagförslaget till riksdagen senast i slutet av oktober.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning