Även jag låter mig dagligen duperas av dessa svekfulla tvåäggstvillingar som obemärkt smyger sig på mig närhelst jag minst anar det

"Ni vet, de där ordparen som är motsägelsefulla, ja, till och med paradoxala till sin innebörd."

Jag har på sistone fäst en allt större vikt vid med vilka termer olika saker beskrivs och hur beslut motiveras. Jag menar bokstavligen, alltså med precis vilka ord man väljer att framställa ting...