Av bly och hår

Anselm Kiefer visades på Serlachius konstmuseum för fem år sedan. Verket Väinämöinen Ilmarinen (2018) består av för honom typiska material: emulsionsfärg, olja, akryl, shellack, rep och bly. Bild: Anselm Kiefer

Anselm Kiefers debututställning bestod av en performance där han reste runt i Europa och gjorde Hitlerhälsningen på olika ställen där de tyska trupperna dragit fram. Numera är han en av väldens mest eftersökta konstnärer, men kan undra hur det hade gått i dagens cancel-kultur.

Anselm Kiefer är i dag en av världens mest beundrade och eftersökta konstnärer. Så har det inte alltid varit. Kiefer föddes i ett bombskydd i Donauessingen våren 1945 – hans mor satte vaxproppar i han...