Australiens ursprungsbefolkning mår fortfarande dåligt

Ursprungsbefolkningens situation i Australien håller på många sätt på att försämras i stället för att förbättras, framgår det av en utredning som regeringen har gjort. I rapporten kritiseras det att man inte i tillräcklig grad har utrett vilken effekt regeringens hjälpprogram har haft.

Aboriginer utgör cirka 3 procent av Australiens befolkning på 20 miljoner. De som hör till ursprungsbefolkningen hamnar oftare än andra i fängelse, de är sjukare, arbetslösheten är vanligare bland dem liksom också användningen av alkohol och narkotika.

Enligt rapporten har antalet aboriginer som hamnar i fängelse ökat med 77 procent under de senaste 15 åren. Antalet aboriginer som hamnar på sjukhus på grund av självförvållade skador har också ökat.

Beträffande våldet i hemmen är situationen oförändrad.

Men rapporten har också hittat något positivt: barndödligheten har minskat och allt fler barn slutför sin skolgång. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning