Auktoritet stavas förtroende

Ledarskap är nödvändigt på många områden.

Ledarskap är nödvändigt på många områden. Tom Palmberg skriver i HBL (24.1) om sin erfarenhet i företagsvärlden. Jag vill gärna komplettera med erfarenhet från förenings- och församlingsliv. I båda fallen finns ett givet mål – i företagsvärlden materiell vinst, i förenings- och församlingsliv ett värde som man är övertygad om gagnar den enskilde och samhället. Och på båda områdena finns det säkert enighet om en lätt omskrivning av Ordspråksbokens: "Utan ledare förvildas folket."

Ledarskap är en mångfasetterad konst. Det är i sin bästa form en blandning av naturlig fallenhet och kunnande som inhämtats genom studier och erfarenhet. I sin sämsta form är det ordergivning enbart baserad på makt och ställning.

Ledarens främsta uppgift är att levandegöra målen, entusiasmera för målen och skissa en möjlig strategi för att nå målen. Ledaren ser något som folket bara drömmer om, men ännu inte ser tydligt. Ledaren ser att det finns en väg som leder till målet och övertygar folket om att det är möjligt att realisera drömmen.

Ledarens ställning innebär en möjlighet att påverka och fatta beslut. Men med rättigheter följer alltid ansvar. Och ledaren är alltid redovisningsskyldig på ett eller annat sätt. För en ledare är det oerhört viktigt att veta både vilken makt hen har och vem hen är redovisningsskyldig inför.

Vem eller vilken instans det är som väljer eller utser ledare är för det mesta tydligt i reglerna. Men i verkligheten är det inte så klart ändå. Paulus hävdar: "Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom." (Romarbrevet kapitel 13)

Och i historien har kungar hävdat detta och varit mer måna om sin egen välmåga än folkets. Men redan för tvåhundra år sedan, långt innan demokratin slagit igenom helt, myntade Joseph de Maistre uttrycket: "Varje nation har den regering den förtjänar."

En ledare står aldrig ensam. Ofta finns det medledare, de närmaste medarbetarna som delar arbetsbördan och bidrar till visheten i beslut. Och alltid finns det rådgivare, både sådana som är tillfrågade och sådana som är oönskade. Men det finns två sätt att använda sig av medarbetare och rådgivare. Det finns ledare som lyssnar och tar in den vishet som en medarbetare eller rådgivare kan ha i en viss fråga. Och det finns ledare som visserligen lyssnar men som inte låter sig påverkas. Många komplexa tankar kan ligga bakom en sådan ledarstil. Det kan vara övertygelsen om sin egen förträfflighet och att valet/utnämningen är en naturlig följd av detta. Då vet man naturligtvis alltid bäst själv. Det kan vara rädslan att inte räcka till, vilket leder till ett behov att visa att man förtjänar sin position. Att ge efter för någon annans synpunkt skulle då innebära en för stor prestigeförlust. Det kan också vara något så trivialt som oförmåga att kommunicera.

En ensamvarg som ledare är en katastrof, men det räcker inte med att omge sig med en begränsad krets av medledare och rådgivare. En ledare behöver relatera sig till helheten av medlemmar och medarbetare. Man behöver inte vara socialist för att inse att makt utgår från folket. En ledare utan relation till sitt folk befinner sig i en återvändsgränd. Det räcker inte med position och kompetens. Oavsett vem hen är redovisningsskyldig inför, är det folkets dom som är avgörande för fortsättningen. Ledaren kan inte gömma sig bakom sin formella ställning och frånse de breda lagrens åsikter. Oavsett vad som står i de formella reglerna stavas auktoritet förtroende. Och i samma ögonblick som en ledare anser sig behöva åberopa sin auktoritet har hen förlorat den.

Hans Växby Biskop emeritus, Metodistkyrkan

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03