"Vi vill förändra världen!" – aktivistiska forskare ska syna musiklivet i sömmarna för att blotta orättvisor och korrigera missförhållanden

Musikforskarna Sini Mononen, Kim Ramstedt och Juha Torvinen kommer under de fyra följande åren att forska i bland annat politisk användning av musik, rasifiering och miljöpåverkan. Bild: Niklas Tallqvist

Forskningsföreningen Suoni fick nyligen en halv miljon euro av Konestiftelsen för ett projekt ägnat att både blotta och korrigera missförhållanden i musiklivet. Hur ska det ske?

– Vi ska förändra världen! Med musikens hjälp.Projektledaren Juha Torvinen ger ett möjligast entydigt svar när jag ber honom och de övriga medlemmarna i forskningsföreningen Suoni beskriva sin verksam...