Auer vill ha 2,5 miljoner - orimligt anser staten

Bild: Roni Rekomaa

Anneli Auers ersättningskrav för tiden då hon suttit fången är orimlig, anser Statskontoret.

I september i fjol betalade Statskontoret Auer en ersättning på cirka 545 000 euro. Men Auer yrkar på ytterligare cirka två och en halv miljoner euro. Hon anser att ersättningen inte motsvarar det lidande som fångenskapen inneburit för henne. Den långa tiden i fångenskap splittrade hennes familj och förstörde hennes möjligheter att tjäna sitt levebröd, motiverar hon.

I sitt svar till Egentliga Finlands tingsrätt konstaterar Statskontoret att gällande praxis varit att betala omkring hundra euro per dygn i fångenskap. Den ersättning som Auer fått för att hon som oskyldig suttit häktad har varit cirka 800 euro per dygn.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46