Auer: Jag har förlorat hela min egendom

Bild: Roni Rekomaa

Anneli Auer säger i ett utlåtande till FNB att hon är missnöjd med Statskontorets ersättningsbeslut.

Hon säger att hon förlorat hela sin egendom och sina inkomstkällor i och med rättsprocesserna.

– Mina möjligheter att få sysselsättning är svaga både i mitt eget företag och på annat håll bland annat på grund av den offentlighet saken fått. Så ersättningarna har en ekonomisk betydelse, skriver hon i ett mejl.

Auer hade bett om 2 500 euro för varje förlorat dygn, men hon fick nöja sig med 800 euro per dygn.

– Jag har förlorat hela min egendom i och med de här rättsprocesserna, dessutom har jag förlorat min inkomstkälla för mitt företag generar i praktiken knappt någonting längre. Åren av jobb med att bygga upp min företagsverksamhet rann ut i sanden då jag satt i fängelse.

– Nog är den här summan bättre än ingenting, men långt från det jag bett om. Jag tycker det är märkligt att Statskontoret inte gav någon tyngd åt den offentlighet fallet fått. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03