ÅUCS problem med inomhusluften gick till rätten – Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt stöter på flera skadeståndskrav

Åbo universitets centralsjukhus har problem med inomhusluften. Åtminstone två tidigare anställda yrkar på skadestånd i en rättsprocess som började i Egentliga Finlands tingsrätt på måndagen. Bild: SPT/Mikael Piippo

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt går mot en höst i rättssalen. Åtminstone två tidigare anställda vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) yrkar var för sig på skadestånd på grund av hälsoproblem som orsakats av sjukhusets inomhusluft. Den första rättegången började på måndagen.

Följetongen kring inomhusluften i Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) byggnader gick på måndagen in i ett nytt skede när Egentliga Finlands tingsrätt började behandla ett fall där en tidigare anställd vid sjukhuset yrkar på skadestånd för att hon insjuknat i astma under sin anställning åren 2009-2011. Käranden Micaela Eklund jobbade då på andningsstödsenheten i ÅUCS byggnad 9.

Eklund yrkar på att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt betalar henne drygt 42 000 euro i ersättning för sjukvårdskostnader, sveda, värk och andra tillfälliga men, bestående men samt inkomstförluster. Dessutom kräver hon att sjukvårdsdistriktet ersätter hennes rättegångskostnader.

– Jag har insjuknat på arbetsplatsen men arbetsgivaren har nekat till att det skett där. Sjukvårdsdistriktet reagerade inte alls på att jag insjuknade utan försökte få det hela att försvinna. Arbetsgivaren ställde sig misstänksamt till mina symtom och förringade dem, säger Eklund.

– Det är ganska tydligt att sjukvårdsdistriktet inte vill stå för det som hänt och ta sitt ansvar. Vi är så många som insjuknat att det skulle bli dyrt för sjukvårdsdistriktet om det skulle betala skadestånd till alla. Problemen med inomhusluften är någonting som diskuterades i kulisserna när jag jobbade på ÅUCS. De anställda talade om dem sinsemellan.

Problemen med inomhusluften i vissa av ÅUCS byggnader har varit kända redan i många år och sjukhuset har varit tvunget att flytta runt en del anställda på grund av sjukdomssymtom. Diskussionen har ändå främst kretsat kring det 50 är gamla U-sjukhuset som haft ett flertal renoveringar under 2010-talet. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar att ta U-sjukhuset ur bruk när det nya T3-sjukhuset blir färdigt år 2021.

Andningsstödsenheten i ÅUCS byggnad 9 prickas för problem med inomhusluften. Bild: SPT/Mikael Piippo

En till rättsprocess före årsskiftet

Rättegången som började på måndagen är den första där Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt stöter på skadeståndskrav från en tidigare anställd som anser att ÅUCS dåliga inomhusluft gett upphov till hälsoproblem, men ingalunda den sista. Advokaten Lotta Kroneld-Virtanen, som företräder Eklund i den pågående rättegången, avslöjar att hon också har en annan klient som dragit sjukvårdsdistriktet inför rätta och kräver skadestånd på grund av hälsoproblem som orsakats av dålig inomhusluft.

Det andra käromålet gäller U-sjukhuset och åren 2007-2011. Skadeståndskravet är ungefär 204 000 euro och Kroneld-Virtanen uppskattar att rättegången kan börja före årsskiftet.

Kroneld-Virtanen öppnar dessutom för möjligheten att sjukvårdsdistriktet blir tvunget att svara på ännu fler skadeståndskrav.

– Tanken är nu den att vi ser hur det går med de här två processerna. Det finns fler fall som gäller U-sjukhuset, men med dem är vi ännu inte i käromålsskedet och jag har inte kopplat ihop dem med de här två käromålen. För tillfället kan jag inte svara på hur många nya fall som ännu kommer upp i rätten, säger hon.

Enligt Kroneld-Virtanen liknar alla fall varandra i och med att hennes klienter upplever att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som arbetsgivare inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka problemen med inomhusluften och ta hand om de anställdas hälsa.

U-sjukhuset vid Åbo universitets centralsjukhus har prickats för problem med inomhusluften. Bild: SPT/Mikael Piippo

Sjukvårdsdistriktet kommenterar inte

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nekar till Micaela Eklunds beskyllningar och yrkar på att tingsrätten förkastar hennes skadeståndskrav. I sitt svar till tingsrätten konstaterar sjukvårdsdistriktet bland annat att byggnad 9 genomgått en renovering år 2005 och att inomhusluften i arbetsutrymmena som Eklund jobbat i visat sig vara ren i undersökningar som sjukvårdsdistriktet låtit göra.

Sjukvårdsdistriktet företräds i rätten av advokaten Liisa Mathlein.

– Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kommenterar inte den pågående rättegången utan låter domstolen göra sitt arbete och ta sitt beslut i lugn och ro, säger Mathlein.

Sjukvårdsdistriktet kommenterade inte heller Eklunds påstående att många anställda på ÅUCS fått symtom på grund av dålig inomhusluft eller den kommande rättegången som gäller U-sjukhuset.

Motstridiga uppgifter om gammal undersökning

Under måndagens förhandling gick Egentliga Finlands tingsrätt igenom skriftlig bevisföring och hörde käranden. Eklunds advokat Kroneld-Virtanen pekade på oklarheter kring en enkätundersökning om inomhusluften i byggnad 9 som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt påstår sig ha gjort på hösten 2010.

Sjukvårdsdistriktet har presenterat tingsrätten en enkätundersökning som är daterad till november 2010 men Kroneld-Virtanen kunde visa upp ett mejl från den 8 december samma år, där ÅUCS arbetarskyddschef meddelar Eklund att sjukhusets arbetarskyddsfullmäktig kommer att göra en enkätundersökning om inomhusluften i byggnad 9.

Lotta Kroneld-Virtanen, påstår ni alltså att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt satt in fel datering på enkätundersökningen?

– Så kan jag inte säga, det är att ta i. Men det finns en misstanke mot undersökningens ursprung, formulerar sig Kroneld-Virtanen.

Sjukvårdsdistriktet avstod från att kommentera Kroneld-Virtanens antydan.

Enligt tingsrättens processplan avslutas den pågående rättegången med slutpläderingar torsdagen den 30 augusti.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning