Attendo gjorde en vinst på 30 miljoner

Attendo växer snabbt i Finland. Bild: SPT/Ari Sundberg

Attendo skriver i sitt pressmeddelande att de tar kritiken kring vården på allvar.

Vårdkoncernen Attendo hade en omsättning på kring 1 053 miljoner euro år 2018. Omsättningen ökade med 19 procent och vinsten uppgick till 30 miljoner euro.

Bolaget uppmärksammar den intensiva debatten om vård i Finland och skriver om vårdhemmen som har stängts av myndigheterna i bolagets pressmeddelande.

"Vi tar händelserna på stort allvar och har vidtagit relevanta åtgärder", skriver Attendo i pressmeddelandet.

Attendo har ungefär fyrahundra vårdhem i Finland och växer snabbt. Omsättningen var kring 57 miljoner euro i Finland under första kvartalet 2017 och har fördubblats till ungefär 120 miljoner under det sista kvartalet 2018. Det är nästan lika mycket som bolagets omsättning i Sverige.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning