Attendo kan ansöka om skattecertifikat

Vili Lähteenoja (HBL 22.2) skriver att vårdbolaget Attendo är den största skattebetalaren bland de privata social- och hälsovårdsföretagen.