Åttan – aktuell uppvärmning av frispråkig Lilla teatern-musikal

Hett om öronen. Skattmasen (Wilhelm Nielsen) får ett varmt välkomnande av invånarna i Åttan. På scenen från vänster Annika Gustafsson, Jan Karell, Wilhelm Nielsen (upp och ned), René Blomster, Mimma Hemming och Cassandra Lindholm.Bild: Stig Nyman

Efter ett antal utländska farser och dito musikaler mutade de glada amatörerna på Fallåker teater, tack vare Rabbe Hjelts detektivarbete, in en viktig landvinning i och med Benedict Zilliacus och Erna Tauros Lilla teatern-musikal från 1964, Åttan, som sannolikt inte spelats sedan 1984.