Åtta månaders kö till parterapi i Helsingfors – på övrigt håll i Svenskfinland är läget under kontroll

Finlandssvenska familjer har ett ojämlikt utgångsläge inom parterapin. I Helsingfors är den genomsnittliga väntetiden åtta månader, men i Vasa, Åbo och Raseborg tar det två till tolv veckor att boka en tid. Bild: SPT

Om situationen är akut finns det så kallade snabbtider som kan förkorta väntetiden märkbart.

Väntetiden för parterapi varierar mellan två veckor och åtta månader visar en rundringning i Svenskfinland.

I Helsingfors tar det för närvarande upp till åtta månader att boka en tid hos stadens parterapeuter. Under coronakrisen har allt fler par kontaktat stadens familjerådgivning. Just nu står cirka 430 familjer i kö. Stadens svenskspråkiga parterapi har delegerats till endast tre familjeterapeuter, vilket försvårar situationen för finlandssvenska familjer.

– Vi kan i undantagsfall boka en akuttid. Då är väntetiden cirka två veckor, säger ledande psykoterapeut Sirpa Salonen på Helsingfors stad.

Hur definierar ni akuta situationer?

– Det bygger på en helhetsbedömning som bland annat beaktar familjens livssituation, otrohetskriser och traumatiska erfarenheter. Om paret väntar barn, har spädbarn eller barn med specialbehov så försöker vi påskynda tidsbokningen, säger Salonen.

Enligt Salonen vill eller kan en del klienter inte välja terapi på distans, vilket också har bidragit till köbildningen. I Raseborg är situationen den motsatta. Staden har för närvarande tre familjeterapeuter.

– Vi har en ganska bra situation för tillfället. Väntetiden är cirka två till fyra veckor, säger enhetschef Michael Westerlund som ansvarar för förebyggande hälsovård i Raseborg.

Coronakrisen har tills vidare inte orsakat någon rusning av nya klienter till stadens parterapi, uppger Raseborgs stad.

Tudelat läge i Jakobstad

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad köper sina parterapitjänster av församlingen. Carita Blomström, chef för familjeservicecentralen, hoppas att kommunen ska kunna erbjuda parterapi också i egen regi.

– Det finns klienter som vill ha terapi via kommunen och ibland kan väntetiden för dem vara lång, säger Blomström.

Jan-Erik Nyberg, chef för familjerådgivningen vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, uppger att väntetiden för tillfället är 2–3 veckor.

– Vår målsättning är att kunna erbjuda en tid inom två veckor. Kring semestrarna kan väntetiden vara 2–3 månader, vilket är på tok för lång tid. Vi gör vårt bästa med de resurser som vi har och prioriterar barnfamiljer och familjer i akut kris.

Vad coronakrisen beträffar tror Nyberg att många par ännu kämpar för att hantera situationen och att efterfrågan på parterapi kan öka om något år när tröttheten slår till.

– Vi har utvecklat möjligheten att ge terapi via videosamtal för att betjäna svenskspråkiga klienter som bor på längre avstånd från vår mottagning.

Inga köer i Vasa

Vasa svenska församling har inte haft köer till familjerådgivningen under sommaren, men antalet klienter har ökat under de senaste veckorna, säger Sami Saharinen, chef för familjerådgivningscentralen.

Saharainen säger att församlingen måste begränsa sitt klientantal för att de har för få terapeuter, men att de som behöver hjälp alltid kan få det via nätet.

– Coronaepidemin har gjort att människor har börjat reflektera över det som skaver i deras relationer, men också fått dem att inse att relationer är något som bär oss.

I Åbo varierar kötiderna till familjerådgivningen mellan olika områden i staden, säger Kimmo Kiviranta, serviceförman vid Åbo stads familjerådgivning. För tillfället är trycket störst på den enhet som ansvarar för västra Åbo.

Som längst kan man bli tvungen att vänta på en tid till familjerådgivningen i tre månader, men Kiviranta säger att staden också har särskilda akuttider. Det finns också en särskild enhet för familjer med spädbarn så att de ska kunna få hjälp snabbt.

Inte fler klienter i Åbo

Enligt Kiviranta är köerna till den svenska familjerådgivningen i Åbo kortare än till den finska, vilket beror på en omorganisering av tjänsterna.

– Nu är tjänsten tydligare strukturerad, men tills vidare har det inte lett till någon märkbar ökning i antalet klienter, säger Kiviranta.

Coronaepidemin har inte heller orsakat någon stor ökning i antalet klienter vid Åbo stads familjerådgivning.

Vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är den nuvarande kön till parterapi cirka en månad.

– Vi försöker bedöma hur akut behovet är. Om det handlar om en barnfamilj där det finns risk för skilsmässa får de tid snabbare än ett sjuttioårigt par som har en kris men vars barn är utflugna, säger ledande familjerådgivare Sari Sundvall-Piha.

Samfälligheten erbjuder familjerådgivning på både finska och svenska. Tre personer arbetar på svenska. Sundvall-Piha säger att köerna är ungefär lika långa för bägge språken.

På familjerådgivningen i Pargas får man tid inom två veckor. Staden erbjuder också snabbare tider för akuta familjekriser.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning