Trögt för nya mobilitetslösningar: Åtta av tio fortsätter köra egen bil

Bild: HBL

Nya former av mobilitet är intressanta, men åtta av tio finländska bilister har ändå ingen tanke på att ge upp den egna bilen. Det är ett av resultaten av den senaste tidens undersökningar om hur lätt vi tar till oss nya lösningar i trafiken.

Trots att alla nya uppstartsföretag gärna ger en annan bild är det bara sex procent av finländarna som testat bilpooler, samägda bilar eller kombinationer av kollektivtrafik och taxi, bil eller cykel....