"Att vi behöver arbetsro glöms lätt bort"

Det faktum att individen behöver arbetsro för att utföra sina arbetsuppgifter är sådant som lätt glöms bort i planeringen och för alla är flexibiliteten inte nödvändigtvis inte en fördel. Bild: Adobe Stock

Öppet landskap. Aktivitetsbaserat. Clean desk. Tiden då vi satt i egna rum med krukväxter i fönstret och familjebilder på skrivbordet är över. Men hur sunt är det att inte ha en egen plats att gå till?

Just nu peakar begreppen aktivitetsbaserat och clean desk, vilket betyder att nästan all energi läggs på att skapa ytor där man kan jobba tillsammans, slå sig ned var som helst för ett spontant möte och skrivbord som rensas efter varje arbetsdag. Aram Seddigh, doktor inom arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, menar att det har många fördelar och passar det arbetssätt vi mer och mer går mot: att arbeta i tillfälliga projekt, jobba lite där man vill, kanske hemma ibland och i kontakt med olika personer vid olika tillfällen. Men, det finns fallgropar.

Det krävs mycket av den organisation som ska ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är inte bara att bygga om lokalerna, man behöver tänka igenom hur de funktionellt ska användas och på individerna som ska jobba där och inte stirra sig blind på interiör.

– Att byta plats varje dag är en bra idé i teorin, men tanken utgår helt från att vi ska samarbeta, gärna med olika personer varje dag eller i varje fall i olika projekt. Det faktum att individen behöver arbetsro för att utföra sina arbetsuppgifter är faktiskt sådant som lätt glöms bort i planeringen och för den som inte har så varierande arbetsuppgifter och som är på plats varje dag, är flexibiliteten nödvändigtvis inte en fördel, säger Aram Seddigh.

Färre skrivbord

Ett flexibelt kontor kan leda till olika saker: till exempel att man blir störd på olika sätt och faktiskt inte får jobbet gjort, vilket i sin tur kan ge känslor av otillräcklighet och i längden missnöje med arbetet och arbetsplatsen.

– Det är väldigt få som fungerar och jobbar bra i öppna landskap. Vissa har mindre problem med det, men de allra flesta påverkas i sitt arbete, forskning visar att vi människor utför koncentrationskrävande arbete bäst under tystnad, säger Aram Seddigh.

Clean desk, det vill säga att man kan slå sig ned varsomhelst för ett spontant möte och skrivbord som rensas efter varje arbetsdag passar det arbetssätt vi mer och mer går mot: att arbeta i tillfälliga projekt och i kontakt med olika personer vid olika tillfällen. Bild: Claudio Bresciani / TT

Nybyggda kontor med clean desk-koncept har som regel också färre skrivbord då man ser att beläggningsgraden på kontoret per dag är ganska låg på grund av hemmajobb, möten och att folk rör på sig.

– Om vi har en viss kontorsyta behöver vi få ut mest användning av den. Människor ska kunna genomföra alla sina arbetsuppgifter på jobbet, även de som kräver fokus, säger Aram Seddigh.

Gör undantag

Ett sämre anpassat kontor kan också få människor att stanna hemma mer och göra att de inte känner sig välkomna eller hemmastadda och på sikt bli mer illojala och oengagerade.

– Omotiverade medarbetare är det värsta för ett företag. De kanske inte har möjlighet att söka jobb, men är inte så intresserade av företaget längre. Det blir en dyr historia som inte bidrar till utveckling av verksamheten, snarare tvärtom, säger Aram Seddigh.

Om en aktivitetsbaserad arbetsplats ska ge resultat och verka utvecklande är kraven på organisationen höga; den måste hitta sätt att ta hand om alla, skapa gemenskap och stärka grupptillhörigheten. Och Aram Seddigh poängterar att det är positivt med bra ytor för samarbete och områden där det går att jobba i ett projekt, men att man behöver tänka på bra ergonomi och väl fungerande teknik också.

– Man ska inte vara rädd för att göra undantag från clean desk om det är till fördel för verksamheten. Det kan gälla vissa funktioner som inte har möjlighet att digitalisera tillräckligt för att få till en hög mobilitet. Och det behöver inte handla om chefer, utan snarare om dem med mycket administrativt arbete, säger Aram Seddigh.

Tiden då vi satt i egna rum med krukväxter i fönstret och familjebilder på skrivbordet är över. Men hur sunt är det att inte ha en egen plats att gå till? Bild: Christine Olsson/TT

Ett flexibelt kontor kan leda till att man blir störd på olika sätt och faktiskt inte får jobbet gjort, vilket i sin tur kan ge känslor av otillräcklighet och i längden missnöje med arbetet och arbetsplatsen. Bild: Janerik Henriksson/TT

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning