Att valla sina jag genom samtiden

Ann-Helen Attianese kan vara ordvrängande, dyster, arkaisk. Dikterna famlar men vidgår famlandet. De är på väg åt ett håll men girar eller knipsar av utläggningen med bister humor. Bild: Frank A. Unger

Att artbestämma Ann-Helen Attianeses nya diktsamling Kursiv melankoli är inte lätt. Snarast rör det sig om en solfjädersartat upplagd dikt, dock med ett otvetydigt samtidsljus från coronapandemin. Och trots den något röriga tematiken finns i denna bok massor av bra enskildheter.

Många känslolägen och stilar trängs i Ann-Helen Attianeses Kursiv melankoli, författarens sjunde diktsamling (och tolfte bok). Läsaren får intrycket av en poesi som växt fram utifrån många olika...