Att välja mellan pest och kolera

Bild: Wilfred Hildonen

Ambitiösa klimatmål rimmar illa med en kall vinter som kräver mycket energi. Debatten om kärnkraftens vara eller icke vara har därför tagit ny fart i Sverige i vinter.

Sverige har sakta men säkert raserat kärnan av det som på många sätt gett landet en konkurrensfördel på den globala arenan. Efter år av straffbeskattning och politiskt slagpåseri har fyra kärnreaktore...