Att välja åsiktslösheten

Bild: HBL arkiv

"En vit finländare har ingenting av vikt eller intresse att tillägga i debatten kring Open Casket. Inte någonting alls, inte minsta lilla. En vit persons erfarenheter och upplevelser kan och ska inte likställas med en rasifierad persons dito", skriver Helen Korpak.