Att skatta det svenska

I de trakter där jag växte upp var svenskan stark och självklar, inget som ifrågasattes.

Vilket skolämne är det viktigaste? När jag för länge sedan sökte in till historielärarutbildningen ställdes den frågan till mig. Det första svaret levererades snabbt: modersmål. Och hur – så vil...