Att sälja eller inte sälja – så mycket har staten tjänat på Neste och andra aktier

Nestes raffinaderi i Sköldvik. Bild: Maj-Louise Wilkman

Armbrytningen om hur mycket staten ska sälja av sin egendom fick regeringsbildarna att ta timeout. Innehav i Neste har i fjol sålts över 800 miljoner. I år flyttades Nesteaktier för 100 miljoner för att grunda rälsbolaget Nordiska järnvägar Ab.

Under Sipiläs regering lades statens ägarstrategi om, vilket bland annat tillät att staten minskar sitt ägande i Neste från 50,1 procent till 33,4 procent. Det har gett marginal för försäljning.

I fjol somras sålde staten Nesteaktier för 860 miljoner, vilket var en av de stora affärerna som Sipiläs regering gjort. Sammanlagt sålde staten aktier för omkring 2,5 miljarder under den förra regeringsperioden, bland annat Stora-Enso för 240 miljoner och Sampo för 470 miljoner.

I gengäld har staten och statens placeringsbolag Solidium också köpt aktier för 1,4 miljarder, bland annat i Nokia och Konecranes.

Summan under förra regeringsperioden var alltså en dryg miljard i realisationsvinst. Nesteaffären fick efteråt kritik i massmedia för att ha varit fel tajmad – aktiekursen gick upp och affären skulle ha gett mer ett halvår senare.

Staten har också flyttat innehav i Neste mellan olika fickor. Innehav för 50 miljoner flyttades till Självständighetsjubileets barnstiftelse, efter ett beslut av riksdagen under Finlands 100-årsjubileum 2017. I februari i år flyttades motsvarande 107 miljoner till det nygrundade rälsbolaget Nordiska järnvägar Ab, som var tänkt att vara moderbolag för kommande järnvägssatsningar. Statsrådets kansli har också flyttat olika innehav till statens utvecklingsbolag Vake.

Även om Sipiläs regering realiserat mycket, så såldes ännu mer börsinnehav mellan 2011 och 2015. Lejonparten av det var försäljning av Telia. Under Katainens och Stubbs regeringar gjordes 2,3 miljarder vinst på aktiehandel.

Jättepott i utdelning i fjol

Lejonparten av kapitalinkomsterna i statens ägande kom ändå från vinstutdelningen. I fjol inbringade statens aktier i Neste 200 miljoner i utdelning, av totalt 1,4 miljarder i intäkter från utdelning, varav Fortum stod för 496 miljoner, och utdelningen från Solidiums innehav för 350 miljoner.

Värdet på statens börsinnehav, direkt och via Solidium, har dock inte krympt utan tvärtom vuxit under de senaste tio åren, främst på grund av Neste och Finnair. Statens innehav är värt sammanlagt 27,5 miljarder, varav 7,5 miljarder är via Solidium. För tio år sedan var värdet under 20 miljarder.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46